ПОСІБНИК З НАПИСАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

На основі аналізу судової практики Вищого господарського суду України підготовлено збірник тез для написання постанов (рішень) суду касаційної інстанції, який може стати у пригоді суддям та помічникам суддів при підготовці відповідних судових актів.

Посібник підготував партнер АГ "Артіммер", адвокат Пономарьов Микола Миколайович

 

napisanie resheniyaВ цій статті висвітлється методологія написання судового рішення, зокрема, постанови касаційної інстанції господарської юрисдикції, яка надає відповідь на питання "як написати рішення?". За допомогою нижченаведених можна скласти зразок рішення суду або ознайомитись з тезами, які найчастіше застосовуються у судових рішеннях.

 

Найбільш вживані словосполучення та твердження  в судових рішеннях господарських судів та постановах касаційної інстанції зокрема

 

Посилання на норми НПА:

- Як визначено в ст.
- Відповідно до ст.
- Згідно з ст.
- У відповідності зі ст.
- Цією ж статтею визначено
- Разом з тим, згідно з
- Статтею передбачено/встановлено, що
- Відповідно до приписів/положень/змісту
- Зміст зазначеної правової норми свідчить про те, що
- Приймаючи до уваги положення наведених норм,
- В силу вимог ст.
- В порушення ст.
- За ст.
- За загальними приписами
- Відповідно до вимог ст.
- Дана норма кореспондується з положеннями статті …, якою визначено

 

Словосполучення для зв’язки змістовних частин:
- Разом з тим,
- Поряд з тим,
- Відтак,
- Проте,
- Однак,
- Водночас,
- В супереч
- Зокрема
- Так,
- Водночас, з огляду на те, що
- При цьому,
- Таким чином,
- Тому,
- Між тим,
- У свою чергу,
- Крім того, як вбачається
- З огляду на викладене,
- За таких обставин
- Враховуючи ту обставину, що
- У разі, якщо
- Тобто, враховуючи наведене,
- З урахуванням викладеного,
- В подальшому, приймаючи оскаржуване рішення
- Як правильно встановлено судами попередніх інстанцій,
- Матеріалами справи встановлено, що
- Зважаючи на викладене,
- Слід також зазначити, що

 

Окремі висновки до змісту процесуального закону:

Ст. 33 ГПК - Обов’язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб’єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з’ясувати обставини, які мають значення для справи.

 

Вимоги до рішення суду –
- Правильне застосування норм матеріального права і додержання процесуальних правил є складовою частиною одного поняття законності судового рішення та можливе лише тоді, коли суд застосовує норму права не формально, а враховуючи всі обставини конкретної справи.

ПОСТАНОВА


Описова частина:


- Відповідач не скористався правом, наданим ст. 111-2 ГПК України, та не надіслав до Вищого господарського суду України відзив на касаційну скаргу, що у відповідності до положень ст. 75 ГПК України не перешкоджає перегляду оскаржуваного судового акту в касаційному порядку.

- Звернувшись до суду з позовом у даній справі, позивач стверджує, що

- При цьому, господарські суди виходили з того, що

Примітка: схожі за змістом до слова «виходили» словосполучення:
Рішення/скарга/постанова – мотивоване/обґрунтоване/прийняте на підставі того, що/ в основу рішення покладено висновок про те, що/

- Заперечуючи обґрунтованість цих висновків, позивач в касаційній скарзі посилається на те, що…
- Обґрунтовуючи підстави звернення з касаційною скаргою, скаржник посилається на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права.
- Скаржник у касаційній скарзі посилається на те, що
Перехід до мотивувальної частини:
- Перевіряючи юридичну оцінку встановлених судом фактичних обставин справи та їх повноту, Вищий господарський суд України, заслухавши суддю – доповідача, представників позивача та перевіривши матеріали справи, дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотивувальна частина:

Виклад фактажу


- Як було встановлено господарськими судами попередніх інстанцій та підтверджується наявними в матеріалах справах доказами,…
- Як встановлено попередніми судовими інстанціями на підставі матеріалів справи…
- Місцевим та апеляційним судами встановлено, що…
- З матеріалів справи вбачається, що …
- В процесі судового розгляду було з’ясовано, що…
- Судами першої та апеляційної інстанції взято до уваги…
- Спірні правовідносини сторін виникли у зв’язку з…
- Укладений між сторонами договір за своєю юридичною природою є договором…

 

Для спростування доводів та тверджень:

Словосполучення: 
А)
- не відповідає дійсності/фактичним обставинам справи/ матеріалам справи/нормам чинного законодавства
- суперечить чинному законодавству/обставинам справи
- не узгоджується з приписами чинного законодавства…
- є необ’єктивним/необґрунтованим/безпідставним/таким, що зроблене внаслідок хибного (помилкового) розуміння (тлумачення) положень закону (законодавства)…
- є таким, що не заслуговує уваги
- є таким, що не підлягає задоволенню

Б) колегією суддів:
- оцінюється критично
- не береться до уваги
- розглядається як хибне
- відхиляється

 

Тези:


- Колегія суддів не приймає до уваги твердження скаржника про …, оскільки воно ґрунтується на неправильному тлумаченні скаржником вказаних норм права.
- Посилання у касаційній скарзі на … не знайшли своє підтвердження з огляду на таке.
- Що стосується посилань позивача на те, що , слід зазначити
- Позивач не довів наявність тих обставин, з якими закон пов'язує
- Колегія суддів Вищого господарського суду України звертає увагу на те, що
- Отже, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що
- Так, відповідачем в якості доказів … надано до матеріалів справи….
- Позивач не надав доказів на підтвердження того, що…
- Проте, даний довід відхиляється, оскільки…
- Судами правомірно відхилено доводи позивача про…
- Однак, таке твердження позивача є помилковим, про що правильно зазначив апеляційний господарський суд.
- Втім, колегія суддів зауважує, що…
- Доводи скаржника про те, що судом безпідставно не застосовані приписи ст… колегія суддів до уваги не приймає.
- Відтак, господарські суди правомірно відмовили у задоволенні позовних вимог.

Для викладу власної позиції:
- Застосовуючи відповідні положення Закону щодо …, слід виходити із системного аналізу норм Закону, зокрема…
- За таких обставин до предмету доказування в даній справі належить встановлення фактів…

Для позиції щодо правомірності висновків попередніх інстанцій:

- Суд апеляційної інстанції відповідно до частини 1 статті 101 Господарського процесуального кодексу України повторно розглядаючи справу, повно з’ясував обставини, які мали значення для правильного розгляду поданої відповідачем апеляційної скарги. Висновки апеляційного суду, якими спростовано обставини, на які посилався відповідач в обґрунтування своїх вимог і заперечень, ґрунтуються на доказах, наведених в постанові суду, та відповідають положенням чинного законодавства.
- Отже, з урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини були встановлені апеляційним господарським судом на підставі всебічного, повного і об’єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду відповідають цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.
- Таким чином, доводи заявника про порушення і неправильне застосування апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження та суперечать матеріалам справи, в зв’язку з чим підстав для скасування зазначеної постанови колегія суддів не вбачає.
- Доводи касаційної скарги не спростовують висновків апеляційного господарського суду, а тому підстав для зміни чи скасування постанови суду апеляційної інстанції, не вбачається.
- Разом з тим, апеляційний господарський суд, скасовуючи рішення місцевого господарського суду, прийшов до протилежного висновку, з яким погоджується колегія суддів суду касаційної інстанції.
- Матеріали справи свідчать про те, що місцевий господарський суд у відповідності до вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України всебічно, повно і об’єктивно дослідив матеріали справи в їх сукупності, дав вірну юридичну оцінку обставинам справи та правильно, у відповідності до вимог закону та встановлених обставин вирішив спір у справі.
Переглядаючи справу повторно, в порядку ст.101 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд апеляційної інстанції правильно залишив прийняте місцевим господарським судом рішення без змін.
- Посилання скаржника на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права при винесенні постанови не знайшли свого підтвердження, в зв’язку з чим підстав для зміни чи скасування зазначеного судового акту колегія суддів не вбачає.
- Решта доводів касаційної скарги не спростовують висновків суду апеляційної інстанції та не можуть слугувати підставою для зміни або скасування оскаржуваних судових рішень.
- З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини були встановлені місцевим та апеляційним господарськими судами на підставі всебічного, повного і об’єктивного дослідження поданих доказів в їх сукупності, висновки судів відповідають цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, а тому відсутні підстави для зміни чи скасування оскаржуваних рішення та постанови судів.

Для позиції щодо неправомірності висновків попередніх інстанцій:
- Однак, погодитися з висновком господарського суду апеляційної інстанції не можна, оскільки…
- Суд апеляційної інстанції також дійшов передчасного висновку про…
- Проте, не можна залишити в силі і рішення суду першої інстанції, тому що судом…
- Також, апеляційним господарським судом не було взято до уваги встановлених місцевим господарським судом фактів стосовно того, що…
- Окрім того, господарськими судами не дано належної правової оцінки тій обставині, що…
- Не було враховано апеляційним господарським судом і того, що…
- Також без оцінки судів залишилося те, що…
- Однак ці обставини залишилися поза увагою апеляційного господарського суду.
- Однак, вказаного господарським судом апеляційної інстанції при вирішенні спору між сторонами враховано не було.
- При цьому, суд касаційної інстанції зазначає, що для правильного вирішення даного спору по суті, попередні судові інстанції мали надати правову оцінку…
- Проте такий висновок не можна визнати обґрунтованим, оскільки суди не з’ясували дійсні права й обов’язки сторін стосовно предмета спору, не перевірили усі обставини, що мають значення для справи.
- Втім, наведені висновки суду першої інстанції законними та обґрунтованими визнати не можна, оскільки вони зроблені за неповного з’ясування обставин справи з неправильним застосуванням норм Закону …
- Окрім зазначеного, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає за необхідне звернути увагу на те, що з метою повного та об'єктивного вирішення спору у даній справі судам необхідно було встановити
- Колегія суддів Вищого господарського суду України зазначає, що судами першої та апеляційної інстанцій при винесенні рішень по суті спору наведеним правовим положенням юридичного аналізу в контексті спірних правовідносин надано не було, в той час, як у даному випадку необхідно було враховувати вказані норми в комплексі.
- На підставі викладеного колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що спір було розглянуто попередніми судовими інстанціями без дослідження в повному обсязі обставин справи та норм чинного законодавства, що є порушенням принципу всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, та призвело до прийняття рішень з помилковим застосуванням норм права.
- В порушення ст. ст. 43, 99, 101, 104, 105 ГПК України, доводи апеляційного господарського суду, за якими він не погодився з висновками суду першої інстанції, є необґрунтованими. Скасовуючи рішення, апеляційний господарський суд висновків місцевого господарського суду належним чином не спростував та дійшов власних висновків, які суперечать обставинам справи та вимогам законодавства. Здійснена апеляційним господарським судом неналежна юридична оцінка обставин справи призвела до неналежного з’ясування дійсних прав і обов'язків сторін та неправильного застосування матеріального закону, що регулює спірні правовідносини. Як наслідок, постанова апеляційного господарського суду не відповідає положенням ст. 105 ГПК України.
Перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 111-5 ГПК України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні місцевого господарського суду, колегія суддів дійшла висновків про те, що суд першої інстанції в порядку ст. ст. 43, 47, 43 ГПК України всебічно, повно і об’єктивно розглянув в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності; дослідив подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізував відносини сторін. На підставі встановлених фактичних обставин місцевим господарським судом з'ясовано дійсні права і обов'язки сторін, правильно застосовано матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини, мотивовано задоволено позов.
У зв’язку із вищевикладеним колегія суддів вважає, що приймаючи оскаржувану постанову, апеляційний господарський суд надав невірну юридичну оцінку обставинам справи, порушив і неправильно застосував норми матеріального та процесуального права, в зв’язку з чим постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню.
- Розгляд справи не у повному обсязі виключає законність рішення господарського суду першої інстанції у цій частині та постанови апеляційного господарського суду, який на зазначені обставини належної уваги не звернув.
При такому положенні справа у цій частині підлягає направленню на новий судовий розгляд, під час якого суду необхідно врахувати наведене, повно та всебічно з’ясувати дійсні обставини справи, дати належну правову оцінку заявленим вимогам, і, у залежності від встановленого, постановити законне та обґрунтоване рішення.
- Наведене у даній постанові свідчить про неповне з'ясування судами першої та апеляційної інстанції фактичних обставин справи, що мають значення для правильного вирішення спору, а отже, і порушення вимог ст. 43 ГПК України щодо всебічного, повного та об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

 

Щодо відсутності права оцінки доказів:
- Колегія суддів Вищого господарського суду України бере до уваги, що в касаційній скарзі стверджуються факти порушення судами не лише норм матеріального та процесуального права, а також і питання, які стосуються оцінки доказів. Разом з тим, колегія суддів Вищого господарського суду України зазначає, що оцінка доказів не віднесена до компетенції касаційної інстанції.
- Доводи касаційної скарги спростовуються вище викладеним та виходять за межі повноважень, наданих касаційній інстанції, оскільки ґрунтуються на оцінці обставин справи апеляційним та місцевим судом.
- Правова оцінка обставин та достовірності доказів по справі є виключною прерогативою першої та апеляційної інстанції.

- Доводи щодо оцінки обставин, з якими скаржник пов’язує … колегія суддів залишає поза увагою. Докази на підтвердження цих доводів та обставин сторона у справі повинна надавати судам першої та другої інстанцій. Дослідження доказів та обставин справи не відноситься до компетенції касаційної інстанції. Остання не має права надавати іншу оцінку дослідженим у попередніх судових інстанціях доказам.

- Дані висновки, що базуються на аналізі та дослідженні доказів, Вищим господарським судом України не ревізуються, оскільки в силу ст. 111-7 Господарського процесуального кодексу України, суд касаційної інстанції позбавлений права переоцінки доказів.

 

Для пом’якшення висновків:
- В той же час, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що скаржник не позбавлений права…
- Разом з тим, колегія суддів вважає за необхідне роз’яснити, що скаржник не позбавлений права звернутись до суду в порядку…

 

 

СТРУКТУРА ПОСТАНОВИ

 

Описова частина:

 

1. Обставини звернення позивача до суду з позовом

 

Приклад: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукрум-2007» звернулось до господарського суду Черкаської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «БМБ Маргарин» про стягнення 1 098 972, 08 грн., у тому числі 691 500, 00 грн. основного боргу, 193 998, 25 грн. пені, 189 224, 06 грн. інфляційних втрат, 24 249, 78 грн. 3 % річних.

 

2. У разі уточнення позовних вимог, зазначення про їх новий склад

 

Приклад: У процесі розгляду справи позивач неодноразово уточнював розмір позовних вимог та остаточно сформулював їх заявою від 21.12.2009 року, просив стягнути з відповідача 146, 274, 65 грн. пені, 18 245, 72 грн. 3 % річних, 149 683, 85 грн. інфляційних втрат.

 

3. Рішення суду першої інстанції

 

Приклад: Рішенням господарського суду Черкаської області від 28.12.2009 року у справі № 06/2038 позов задоволено частково, вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 146, 274, 65 грн. пені, 18 245, 72 грн. 3 % річних, 149 683, 85 грн. інфляційних втрат, 3 142, 04 грн. витрат по сплаті державного мита, 90, 06 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. У задоволенні решти позовних вимог провадження припинено.

 

4. Стислий виклад підстав прийняття рішення місцевим господарським судом

 

Приклад: Приймаючи дане рішення, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач неналежно виконав свої зобов'язання щодо оплати поставленого позивачем товару, у зв’язку з чим з огляду на приписи ст.ст. 611, 625 ЦК України та ст.ст. 193, 216 ГК України визнав позовні вимоги обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи, а отже підлягають до задоволення.

 

5. Постанова апеляції

 

Приклад: Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 26.03.2010 р. (судді: Сибіга О.М., Шкурдова Л.М., Яковлєв М.Л.) рішення господарського суду Черкаської області від 28.12.2009 р. змінено, позов задоволено частково: стягнуто з відповідача на користь позивача 97 358,72 грн. пені, 12 169,81 грн. 3 % річних, 94 531,49 грн. інфляційних втрат, 2 040,60 грн. витрат по сплаті державного мита та 21,81 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; в частині позовних вимог про стягнення 48 915, 93 грн. пені, 6 075, 91 грн. 3 % річних та 55 152,37 грн. інфляційних втрат відмовлено; в частині стягнення 691 500 грн. основного боргу, 47 723,60 грн. пені, 6 004,06 грн. 3 % річних та 39 540,20 грн. інфляційних втрат, всього 784 767, 86 грн. провадження припинено.

 

6. Стислий виклад підстав зміни/скасування/залишення без змін рішення суду першої інстанції апеляційним судом

 

Приклад: Змінюючи рішення місцевого господарського суду, суд апеляційної інстанції, здійснивши перерахунок, дійшов висновку про те, що розмір пені, 3 % річних, інфляційних витрат та судових витрат, що підлягають стягненню з відповідача на користь позивача, підлягає зміні згідно з вірним перерахунком, проведеним судом апеляційної інстанції.

 

7. Виклад обставин звернення скаржника до касаційної інстанції

 

Приклад: Не погоджуючись з постановою, ТОВ "БМБ Маргарин" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить постанову скасувати, прийняти нове рішення про відмову в позові, мотивуючи скаргу порушенням і неправильним застосуванням судами норм матеріального та процесуального права. 

 

8. Стислий виклад доводів касаційної скарги.

 

9. По бажанню виклад процесуального руху справи в касаційній інстанції (інформація про порушення касаційного провадження, про відкладення розгляду справи, про повідомлення сторін про дату, час та місце її розгляду).

 

10. Стислий виклад доводів відзиву на касаційну скаргу, якщо такий було подано.

 

11. Перехід до мотивувальної частини.


Приклад: Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

 

Мотивувальна частина:

 

1. Виклад обставин справи, встановлених попередніми судовими інстанціями.
Приклад: Судами попередніх інстанцій встановлено та матеріалами справи підтверджено, що…

 

2. Висновки попередніх інстанцій, на підставі яких прийняті оскаржувані рішення та постанова.

Приклад: Господарський суд першої інстанції відмовив у задоволенні вказаної скарги позивача з тих підстав, що по-перше, дії виконавчої служби з винесення оскаржуваної постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа) відповідають приписам Закону України "Про виконавче провадження"; по-друге, виконавчою службою не порушено строк на винесення оскаржуваної постанови, оскільки вона винесена державним виконавцем в 3-денний строк після надходження до нього виконавчого документа, що підтверджується Журналом обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві та кореспондується з ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження". 
Апеляційний господарський суд, скасовуючи вказану ухвалу, погодився із доводами виконавчої служби, викладеними в апеляційній скарзі, що приписи ст. 65 Закону України "Про виконавче провадження", які зобов'язують державного виконавця передати до голови ліквідаційної комісії виконавчі провадження, стосуються лише вже відкритих виконавчих проваджень; в той же час, не передавши наказ №17/51 господарського суду Львівської області від 01.06.2009 до ліквідаційної комісії ТОВ "Інтермаркет", а повернувши його стягувачу (позивачу), виконавча служба порушила вимоги, викладені в листі голови ліквідаційної комісії ТОВ "Інтермаркет", про передачу усіх виконавчих документів до ліквідаційної комісії ТОВ "Інтермаркет". Крім того, скасовуючи ухвалу місцевого господарського суду, апеляційна інстанції прийшла до висновку, що виконавчою службою порушено 3-денний строк, встановлений ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", для винесення постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження; стосовно ж прийнятого судом першої інстанції Журналу обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві, як належного доказу своєчасності винесення виконавчою службою оскаржуваної постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження, суд апеляційної інстанції зазначив, що вказаний журнал не є належним доказом та "суперечить ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження".

 

3. Позиція касаційної інстанції щодо висновків місцевого господарського та апеляційного судів.


Приклад: Вищий господарський суд України не може погодитися із ухвалою суду першої інстанції, і вважає, що судом апеляційної інстанції її скасовано вірно, проте мотиви, з яких виходив апеляційний господарський суд, мають бути дещо іншими, з огляду на таке.

4. Виклад нормативної бази для спірних правовідносин.

5. Виклад висновків.

6. Спростування окремих доводів касаційної скарги, зокрема наведених в описовій частині.

7. Загальний висновок про законність оскаржуваних рішення та постанови.

 

ОСТАННІ НОВИНИ